Walne Zebranie EFPSNT

Lipiec 2023

XX Walne Zebranie EFPSNT

21.10.2023

Tegoroczne Walne Zebranie EFPSNT odbędzie się w dniu 21 października br. w Wiedniu.

Połączone ono będzie z Jubileuszem 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.

Program spotkania