KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ

23 stycznia 2015, w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, miała miejsce interesująca konferencja mgr inż. Lucjana Sobkowiaka, Prezesa SITPF, p.t. „KLIMAT – STAN AKTUALNY I PRZYSZŁOŚĆ”, zorganizowana przez SITPF we współpracy ze Stacją Naukową PAN w Paryżu. W konferencji udział m.in. wzięli : prof. Marek Więckowski, Dyrektor SN PAN w Paryżu oraz prof. Piotr Tuchołka, specjalista w dziedzinie klimatologii. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie i wzbudziła żywą dyskusję. Jak zazwyczaj w kwestii przyszłych zmian klimatycznych, opinie były rozbieżne.Kolega L.Sobkowiak przedstawił w swojej konferencji wysiłki, jakie czyni od przeszło 20-tu lat ONZ w dziedzinie problemów związanych z klimatem. 196 Krajów dyskutuje i negocjuje problemy związane z klimatem. W konferencji przedstawiono zadania priorytetowe w tej dziedzinie, a mianowicie: ograniczenie ocieplenia naszej planety do 2°C na koniec XXI wieku.

Krótko zostały przedstawione rezultaty najważniejszych w sprawach klimatu miedzynarodowych konferencji. Jedną z podstawowych to konferencja w Kyoto w 1997 roku. Zakończyła się niepowodzeniem w zastosowaniu jej protokołu, z powodu olbrzymich kosztów do pokrycia. 140 Miliardów dolarów rocznie. Na konferencji w Johannesburgu, Prezydent Francji Jaques Chirac powiedział słynną formułę: “notre maison brûle et nous regardons ailleurs” (“nasz dom się pali a my patrzymy gdzie indziej”).

Kryzys klimatyczny się zaostrza. Emisje gazu ze skutkiem cieplarnianym kontynuują się powiększać. Ziemia się ociepla. Nasza planeta się rozregulowuje. Katastrofy klimatyczne stają się coraz bardziej częste i silne. Na dzień dzisiejszy idziemy drogą, która może nas doprowadzić do podwyższenia średniej temperatury naszej planety do 5°C.

Francja, na organizowanej w Paryzu w grudniu 2015 roku konferencji, ma ambicje uzyskania zgody wszystkich jej uczestników bez wyjątku na ostateczne decyzje w celu redukcji emisji gazu z efektem cieplarnianym i w konsekwencji na ograniczenie ocieplenia planety poniżej 2°C.

Konferencja w Paryzu jest data zderzakową. To przejdzie lub się załamie. Rok 2014 był rokiem najbardziej ciepłym.