Odczyt Profesora C. Pierre Zaleskiego na temat perspektyw rozwoju energii jądrowej

W dniu 27 października 2013, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, odbył się odczyt Profesora C. Pierre Zaleskiego na temat perspektyw rozwoju energii jądrowej.
Profesor C. Pierre Zaleski jest fizykiem, specjalistą od spraw energii jądrowej, profesorem uniwersytetów we Francji i USA.

Jest Administratorem Generalnym Ośrodka Badawczego Geopolityki Energii i Surowców na Uniwersytecie Paris IX Dauphine i wykładowcą tej uczelni. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu. Gości przywitali Prof. Zbigniew T. Kuźnicki, Dyrektor Stacji Naukowej PAN oraz Janusz Ptak, Wice-prezes SITPF.
Odczyt rozpoczął się interesującym porównaniem sytuacji z 2007 – wtedy z optymizmem patrzono w przyszłość rozwoju energii jądrowej na świecie. W okresie wzrostu cen paliw kopalnych, inicjatyw globalnych mających na celu obniżenie emisji CO2 oraz rozwoju technologii EPR (Europejski Reaktor Ciśnieniowy) pozwalających na obniżenie kosztów energii atomowej nawet sceptykom trudno było znaleźć kontr-argumenty. Ostatnie lata przyniosły, wraz z kryzysem ekonomicznym, spadek zapotrzebowania na energię, dostępność gazu łupkowego, który zmienił całkowicie amerykański rynek energetyczny oraz ropy naftowej z głębokich odwiertów offshore. Ostatecznie do zahamowania rozwoju energii jądrowej przyczyniła się katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushima w wyniku tsunami oraz trudności z ukończeniem budowy pierwszych reaktorów EPR (3 Generacji). W Europie Niemcy rozpoczęły wdrażanie programu całkowitego wycofania się z energii atomowej do 2022 roku i wyłączania wszystkich 17 elektrowni atomowych. Kraje azjatyckie (Chiny, Korea Południowa), przede wszystkim ze względu na deficyt energetyczny, będą kontynuować inwestycje w rozwój elektrowni jądrowych.
Pytania publiczności dotyczyły budowy Europejskiego Reaktora Ciśnieniowego (EPR) we Flamanville oraz w Finlandii. Zdaniem Prof. Zaleskiego koszty budowy będą się obniżać i będą one postępować szybciej w przypadku kolejnych, powtarzalnych technologicznie, inwestycji jak miało to miejsce w przeszłości.
Spotkanie podsumował Lucjan Sobkowiak, Prezes SITPF.

Dla chętnych zgłębienia wiedzy w kwestiach energetycznych profesor odsyła do literatury:
- Revue de l'énergie (La) - N° 612, mars-avril 2013
- „The New Energy Crisis” Second edition, Jean-Marie Chevalier , Patrice Geoffron

Opracowała : Maria Bonikowska