V SZIP

Lipiec 2022

V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

   

W dniach 23-25.06.2022 miał miejsce w Politechnice Śląskiej (Gliwice) V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”.

Głównymi organizatorami byli: FSNT NOT, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i inne uczelnie techniczne.

Szeroki opis Zjazdu a także Podsumowanie i Przesłanie Zjazdu można znaleźć w Biueltynie Technicznym NOT N° 7 lipiec 2022.

W wydarzeniu wzięli udział przestawiciele świata politycznego, naukowego, gospodarczego oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy. Z przyczyn zdrowotnych, nieobecna była Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i Honorowa Przewodnicząca ŚZIP.

Zjazd poprzedziła konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Organizatorów Zjazdu.

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk przywitał uczestników a w imieniu FSNT NOT wystąpił wiceprezes Stefan Góralczyk. W imieniu EFPSNT Janusz PTAK, odczytał „PRZESŁANIE” do Uczestników Zjazdu.

Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. dr hab. n. med. inż. Aleksander Sieroń „Medycyna i technika - trwałe małżeństwo z rozsądku” (zdalnie) i dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun - Centrum Biotechnologii PŚ „Biodruk 3D – nadzieje i wyzwania”.

W pierwszej sesji panelowej wystąpiła Kol. Aneta Afelt z SITPF, nawiązując o strukturalnie wysokiego ryzyka epidemiologicznego w obecnym świecie, położyła nacisk na konieczność globalnego podejścia do kwestii zdrowia na naszej planecie (koncept One Health)

Drugi dzień to równolegle sesje a m.in.: „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna?”, „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?”,  „Kosmos i zrównoważony rozwój”, „Co szkodzi ludziom i planecie” „Cyberbezpieczeństwo”, „Ile techniki w medycynie?”, „Ekologiczny transport”. Merytorycznego podsumowania V SZIP i XXVII KTP dokonano na sesji zamykającej. Podczas tej sesji przyjęto także Przesłanie V ŚZIP i XXVII KTP.

Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski, symbolicznie przejął pałeczkę organizacji VI ŚZIP, który odbędzie się za trzy lata w 2025 r. w Poznaniu.

W trakcie wieczornej Gali medalem im. Piotra S. Drzewieckiego (najwyższe wyróżnienie FSNT-NOT) uhonorowano osoby, które wnoszą duży wkład w integrację polskiego i polonijnego środowiska technicznego. Wśród odznaczonych znalazła się nasza Koleżanka Krystyna Liziard. Jest Ona trzecim Prezesem SITPF odznaczonym tym medalem po Januszu Ptaku (2010 r.) i Lucjanie Sobkowiaku (2016 r.).

W podziękowaniu za prace przy organizacji Zjazdu, Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk wręczył Medale za działalność na rzecz Politechniki Śląskiej. Wśrod odznaczonych miał przyjemność znaleźć się również Kolega Janusz Ptak.

W fazie przygotowawczej do Zjazdu wywiadu Pani Jolancie Czudak, Redaktor Naczelnej AURA współpracującej z NOTem, udzielili: Potr Świeboda z STP nt. polskich inżynierów na rynku brytyjskim oraz Janusz Ptak nt. integracji polonijnych inżynierów w Europie. Wywiady te ukazały się w N° 6 „Przeglądu Technicznego” z czerwca 2022 r.

Szeroki opis Zjazdu a także Podsumowanie i Przesłanie Zjazdu można znaleźć w Biueltynie Technicznym NOT N° 7 lipiec 2022.

Delegaci SITPF w towarzystwie Wojciecha Rogalskiego, Prezesa VPI Austria (w środku) oraz prof. Jerzego Lisa, Rektora AGH i Andrzeja Tombińskiego, Wicepre-zesa VPI  (z prawej strony)