JUBILEUSZ 105-lecia SITPF

Wrzesien

JUBILEUSZ 105-lecia SITPF

20-23.10.2022

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji mają zaszczyt zaprosić do Paryża na Jubileusz 105 lecia SITPF w dniach 21-23 października 2022 r.

W ramach Jubileuszu odbędzie się sympozjum inżynierskie z tematem wiodącym „Inżynierowie w trosce o planetę”. Będzie ono nawiązywało do tematyki V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który miał miejsce w Politechnice Śląskiej w Gliwicach w czerwcu 2022 r. Będzie to okazja do zaprezentowania referatów na istotne współcześnie zagadnienia związane z z transformacją energetyczną, klimatem, ekologią, cyberbezpieczeństwem, itp.

Seminarium oraz towarzysząca mu uroczysta kolacja będą miały miejsce w salonach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką do wzięcia udziału w seminarium oraz zgłaszania swoich referatów i prezentacji.

W trakcie spotkania paryskiego, odbędzie się także w Bibliotece Polskiej w Paryżu, przed południem 21 października, Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, w trakcie którego zostanie przekazane przewodnictwo Federacji na rok 2022-23 Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Austrii.

Natomiast, w ramach imprez towarzyszących przewidziane jest m.in. zwiedzanie Muzeum Arts et Métiers, jednego z najstarszych muzeów techniki i przemysłu oraz światowej sławy kolekcji ceramiki Manufaktury i Muzeum Ceramiki w Sèvres.

·  Program Jubileuszu 105-lecia SITPF  w Paryżu

· Zgłoszenie uczestnictwa w Jubileuszu

· Propozycja wygłoszenia referatu

Dodatkowych informacji udziela:

Prezes SITPF – mgr inż. Krystyna Liziard, tel. +33 6 60 30 65 80 (Whatsapp)

Sekretarz Generalny EFPSNT – mgr inż. Janusz Ptak, tel. : + 33 6 87 56 81 70